Get Adobe Flash player

RODO

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu

 

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa związanych z zakresem naszej działalności.

 

Kim jest inspektor ochrony danych osobowych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu?

 

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Masz prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych,
  • zażądać sprostowania Twoich danych osobowych,

 

Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:

We wniosku napisz, czego od nas żądasz (np. „Żądam dostępu do …”) oraz podaj dane, na podstawie których będziemy mogli Cię zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).